Header Ads Widget

Đào tạo cầu lông

Bạn là nhân viên văn phòng, người đi làm, nội trợ yêu thích thể thao đặc biệt là bộ môn cầu lông muốn tìm cho mình một lớp cơ bản để tập luyện vừa được học một môn thể thao mới vừa được vui chơi thể thao, giảm cân, xả stress sau giờ làm việc vất vả?

Bạn là người chơi phong trào từ 6 tháng đến 1 năm gặp nhiều khó khăn trong kỹ thuật đánh, cằm vợt, kỹ thật di chuyển, giao cầu vì chưa qua lớp huấn luyện bài bản chuyên nghiệp?Bạn là người chơi lâu năm có thể kỹ thuật cơ bản bạn hoàn thiện nhưng gặp khó khăn trong kỹ thuật khó như Backhand ( Rờ-ve), Jump Smash ( Nhảy đập) và Defence ( Phòng thủ)?

KỸ THUẬT CẦU LÔNG

Học viên sẽ đánh được tất cả các kỹ thuật cầu lông từ cơ bản đến năng cao, cũng như các bước di chuyển trên sân áp dụng cho đánh đơn, đánh dôi. Kỹ thuật đánh cầu bao gồm: Service ( Giao cầu)Clear (Lop cầu), Smash ( Đập cầu), Drop shot ( Chặt cầu), Net shot ( Bỏ nhỏ), Backhand ( Trái tay). Kĩ thuật di chuyển bao gồm di chuyển khu vực trước sân, khu vực giữa sân và khu vực cuối sân.

THỂ LỰC, CHIẾN THUẬT VÀ TÂM LÝ THI ĐẤU

Về thể lực: học viên sẽ nâng cao được sức bền, sức nhanh, mức cân băng và linh hoạt trong di chuyển Về chuyến thuật: học viên sẽ nắm được chuyến thuật cơ bản trong đánh đôi và đánh đơn. Về tâm lý thi đáu: học viên sẽ nắm được phương pháp để chuẩn bị tâm lý trước, trong và sau mõi trận đấu.

LỢI ÍCH VỀ SỨC KHỎE VÀ XÃ HỘI

Về sức khỏe: sực khỏe học viên sẽ được cải thiện khi thời gian tập luyện đốt calo, tăng cường quá trình trao đổi chất, giảm cân, xả stress sau những giờ làm việc học tập vất vả. Về xã hội: Lớp học là ngôi nhà chung thứ hai giúp học viên mở rộng mối quan hệ, rèn luyệc kỹ năng giải quyết vấn đề, dội nhóm, rèn luyện ý chí, kiên trì.

Nguồn: DaoTaoBongDa.com