Header Ads Widget

Trung tâm bóng đá Lion Sport

Trung tâm bóng đá Lion Sport

Với mục đích tạo ra nhiều sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi. Trung tâm bóng Lion Sport (cũng chính là trung tâm ThethaoTuoitre) đã mở ra hơn 43 địa điểm dạy đá bóng cho các em tại Hà Nội. Đã thu hút hơn 6000 học viên đăng ký tham gia. Đây là trung tâm có số lượng học viên khá đông, hầu như các sân tập của trung tâm đều full lớp. Có thể thấy rằng trung tâm đầu tư rất lớn và rất uy tín.Các khóa huấn luyện bao gồm:

- U6 :Từ 3 tuổi đến dưới 6 tuổi

- U9 :Từ 6 tuối đến dưới 9 tuổi

- U12: Từ 9 tuổi đến dưới 12 tuổi

- U16: Từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi

Liên hệ: DaoTaoBongDa.com